V5 אדריכלים

משרד אדריכלים

אודות החברה

מגוון רחב של התמחויות וניסיון עתיר שנים בהתמודדות עם פרוייקטים בקני מידה שונים ומגוונים, מקנים ל- V5 את היתרון היחסי והיכולת לתכנן וללוות הקמת פרוייקטים בארץ ובחו”ל.

1משרות פתוחות