עיריית אור עקיבא

האגף פועל מכוח חוקי תכנון ובנייה במסגרת האחריות לפיתוח הסביבה, והנושאים הטכניים וההנדסיים בעיר.

1משרות פתוחות

אדריכל/ית לאגף הנדסה בעיריית אור עקיבא